sfamlogo

 

Vad kan svensk hälso- och sjukvård lära av primärvården i England?

SFAMs fortbildningsprojekt inbjuder dig att, tillsammans med ett antal kända makthavare, delta i ett seminarium och en intressant hearing av Sam Everington, praktiserande allmänläkare och ledare för hälso- och sjukvården i ett socialt belastat område i östra London.

Sir Sam Everington leder en Clinical Commissioning Group med sjukvårdsansvar för en halv miljon invånare och har varit med och tagit beslut om preventiva och samhällsinriktade åtgärder som har lett till märkbara förbättringar av hälsoläget, framförallt för fattiga, kroniskt sjuka och utslagna. För att uppnå en god, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård menar han att det är viktigt att professionen utövar ett tydligt ledarskap och tar ansvar för vården i det praktiska vardagsarbetet. Lika viktigt är det att den professionella utvecklingen, fortbildningen, blir en kultur som möjliggörs av uppdragsgivare och styrs av professionen.

 • Ämne:

  Allmänmedicinskt ledarskap och fortbildning som förutsättning för insatser, bland annat syftande till att främja arbetet med sjukdomsförebyggande metoder.

 • Gästföreläsare:

  Sam Everington, GP Bromley by Bow Centre, London.

 • Målgrupp:

  Allmänläkare. Andra mötesdagen genomförs tillsammans med inbjudna beslutsfattare.

 • Tid :

  Torsdag 3 oktober kl 10 till fredag 4 oktober kl 14.30.

 • Program:

  Detaljerat program och mer att läsa finns på följande sidor.

 • Plats:

  Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

 • Anmälan och avgift:

  Anmälningsavgiften är 4.500 kronor. Anmälningsblankett finns HÄR. OBS! Sista anmälningsdag 15/9

 • Övrigt :

  Mötet är en del av SFAMs fortbildningsprojekt, finansierat av medel från Socialstyrelsen där SFAM är utförare. Deltagarnas huvudman förväntas finansiera deltagaravgifter, tjänstledighet med lön samt resa och boende. Vid svårigheter med detta, kontakta projektledaren.

  Mötet genomförs huvudsakligen på engelska

 • Upplysningar:

  Ulf Måwe, mobiltel 073-071 19 58
  e-post:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Varmt välkommen

Magnus Isacson
Ordförande Svensk förening för allmänmedicin
 
Ulf Måwe
Projektledare

Hur kan vården styras bättre? Utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) talar om kulturen i vården som nyckeln.
Hur skulle ett sådant ledarskap kunna utvecklas?

Det ska vi diskutera under två dagar med hjälp av Sam Everington, ledande allmänläkare från England. Första dagen ägnas åt en hearing med en diskussion om hur vi som allmänläkare vill att primärvården ska utvecklas. Andra dagen kommer inbjudna beslutsfattare att redogöra för hur de vill utveckla den med allmänläkare som kommentatorer.

Frågor kan mailas i förväg till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Presentation av Sam Everington

Den brittiska allmänmedicinen fick en kickstart efter andra världskriget genom en hälso- och sjukvårdsreform 1949, National Health Service (NHS). Reformen innebar bland annat att varje britt skulle ha en egen fast läkare utan besökskostnad, statsfinansierat. En stark primärvård byggdes med hög tillit och förtroende från befolkningen. NHS har krisat men överlevt. 2012 beslutade brittiska regeringen att utveckla NHS genom att övergå till professionsstyrning. Kliniska ledningar inrättades - Clinical Commissioning Groups.

Grundidén är att styrningen sker av företrädare för praktiska patientmöten inom vården, inte utifrån eller uppifrån. Det viktiga i systemet är att kulturen i goda möten i vården ska värnas och utvecklas, och att representanter för vården ska styra hälso- och sjukvård. Det finns likheter i dessa tankemönster kring effektivisering av vården i de statliga utredningarna, Effektiv vård (SOU 2016:2) och God och Nära och vård (SOU 2017:01).

Vidare är primärvården den del av vården som omfattar de flesta typer av möten som förekommer i vården. Det ger möjlighet till bred beredskap med hög kompetens, där det skulle kunna gå att urskilja patienter som har önskan och behov av sjukdomsförebyggande insatser och att verkställa sådana åtgärder. Projekt av det slaget pågår i Storbritannien bland annat i östra London under Sam Everingtons ledning. Det är projekt där läkare och övriga medarbetare i den brittiska primärvården enkelt, effektivt och professionellt lotsar patienter vidare med hjälp av koordinatorer till olika organisationer som tillsammans med patienten kan verka för sjukdomsförebyggande åtgärder. Vad kan vi lära av det?


PROGRAM
Allmänläkarnas dag
Med inspiration från engelsk primärvård formulerar allmänläkare hur vi vill att svensk primärvård ska utvecklas
ur ett allmänmedicinskt perspektiv.
 • 3 oktober:

 • Moderator:

  Ulf Måwe
 • 10.00–11.30 (Kaffe fr. kl 9):

  Hearing: Hur framgångsrik är primärvården i England och i Londons East End? Sam Everington

 • 11.30–13.00:

  Lunch

 • 13.00–16.30 (Kaffe c:a kl 15):

  1 Allmänmedicinska reflektioner från förmiddagen

  • Kan en ny kultur i patientmötet innebära nya sätt att styra hälso- och sjukvården? Hur skapar vi en sådan kultur?
  • Bör svensk allmänmedicin utveckla en tydligare professionell ledarroll där hälso- och sjukvårdslagen, riksdagens prioriteringsbeslut och medicinskt etiska/moraliska regler är grundpelare?
  • Vad kan svensk allmänmedicinsk professionell utveckling lära av brittiska erfarenheter?

  2 Att främja arbetet med sjukdomsförebyggande metoder

  • När patienten söker vård finns ofta motivation till förändring av livsstil. Hur tas den tillvara?
  • Har England något att lära oss?

  3 Sammanfattning och introduktion till beslutsfattarnas dag 4/10


Beslutsfattarnas dag
Med inspiration från engelsk primärvård beskriver kända politiker och makthavare hur de vill utveckla svensk primärvård ur ett beslutsfattarperspektiv. Allmänläkare och patientföreträdare lyssnar och kommenterar.
 • 4 oktober:

 • Moderator:

  Ulf Måwe
 • 08.30–11.30:

  Hearing: Erfarenheter från Storbritannien och London East End Sam Everington

 • 11.30–12.00:

  Presskonferens

 • 11.30–13.00:

  Lunch

 • 13.00–14.30:

  1 Reflektioner och slutsatser ur ett svenskt perspektiv

  • Kan en ny kultur i patientmötet innebära nya sätt att styra hälso- och sjukvården? Hur skapar vi en sådan kultur?
  • Bör svensk allmänmedicin utveckla en tydligare professionell ledarroll där hälso- och sjukvårdslagen, riksdagens prioriteringsbeslut och medicinskt etiska/moraliska regler är grundpelare?
  • Vad kan svensk allmänmedicinsk professionell utveckling lära av brittiska erfarenheter?

  2 Sammanfattning. Vad tar vi med oss hem?

  • Hur väl överensstämmer professionens och beslutsfattarnas visioner?

  Sam Everington inleder och projektledaren avslutar© 2018 sfamfortbildningsprojekt